ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาการจัดการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช

ด้วยสำนักวิชาการจัดการ กำหนดจัดประชุมสัมมนา โครงการ WMS สามัคคีสัมพันธ์สามัคคีสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช หากท่านใดประสงค์ติดต่อประสานงานเร่งด่วน โทร. 086-4715751 คุณกชนิภา ปานจันทร์ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP