สำนักวิชาการจัดการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พูนสุขรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช