กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์