ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง วันที่ 1 มีนาคม 2560

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดพิธีสมโภชทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลาทวดตุมปัง ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานและเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่วนั้น

กำหนดการสมโภชผ้าป่าสามัคคีสร้างหลาทวดตุมปัง
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 – 20.00 น.
ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 17.30 – 18.00 น.
พุ่มผ้าป่าสามัคคีสร้างหลาทวดตุมปังของของคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ และประชาชน ทั่วไป มารวมกัน ณ โถงกลางอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 18.00 – 20.00 น.
พิธีสมโภชผ้าสามัคคีสร้างหลาทวดตุมปัง

เวลา 20.00 น.
เสร็จพิธี

TOP