ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และจอร์แดน ตีพิมพ์บทความพิเศษใน Walailak J Sci & Tech เรื่องข้อพึงระวังในการร่วมประชุมวิชาการ

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 4 (Volume 14 Number 4 April 2017: Communication and Information Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 6 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Rabat (ประเทศโมร็อกโก) Universiti Putra Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) Vellore Institute of Technology University (ประเทศอินเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ได้ เผยแพร่บทความพิเศษ Cost-benefit Assessment of Congresses, Meetings or Symposia, and Selection Criteria to Determine if They are Predatory โดย Jaime A. TEIXEIRA DA SILVA นักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่น, Shahryar SOROOSHIAN จาก Universiti Malaysia Pahang, Aceil AL-KHATIB จาก Jordan University of Science and Technology ที่วิเคราะห์สถานการณ์การหาผลประโยชน์ของการประชุมวิชาการในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพวิชาการ และเสนอเกณฑ์จัดเป็นระดับ สี ต่างๆ

Walailak J Sci & Tech April 2017: Communication and Information Technology มี ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP