ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง Financial Planning วางรากฐานชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง "Financial Planning วางรากฐานชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน" ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา : การจัดการและวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด วิทยากรโดย คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ นักวางแผนการเงินและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.a-academy.net

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.00 น.-12.00 น.
บรรยายเรื่อง : ภาพรวมของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) แนวคิดพื้นฐาน เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องวางแผน ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงแนวคิดและสารพัดเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

เวลา 13.00 น.-17.00 น.
บรรยายเรื่อง : การวางแผนการเงิน ความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบดุลส่วนบุคคล งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล และการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนบุคคลไปในอนาคต

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ https://goo.gl/forms/vSw2SzWgPUasM7rB2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7567 2654 หรืออีเมล patcharee.ma@wu.ac.th

TOP