ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง Financial Planning วางรากฐานชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน