ข่าวทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของโครงการเรือนวลัย

เนื่องจากระบบสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์เรือนวลัย โทร. 075-384145-9 และหมายเลขภายใน 6101 เสีย ดังนั้น ทางโครงการจึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อชั่วคราว คือ หมายเลข 081-0827273 และ 087-8848839

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP