ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "25 ปี ม.วลัยลักษณ์ : Walailak Expo 2017"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "25 ปี ม.วลัยลักษณ์ : Walailak Expo 2017" ออกอากาศสด ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุมธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

TOP