ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care