ข่าวทั่วไป

ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์เปิดให้บริการแล้ว

ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ ข้างร้านตัดผมเวก้า ก่อนถึงโรงพยาบาลท่าศาลา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์

TOP