ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชาข้าว ได้รับคัดเลือกเป็นของที่ระลึกและจัดแสดง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล