ข่าวเด่น

ตัวแทนหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชนะรางวัล Team Spirit ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตัวแทนหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชนะเลิศรางวัล Team Spirit จากโครงการอบรมและแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (PSU Moot Academy 2017) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากภาคใต้และจากภูมิภาคอื่น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 12 สถาบัน 16 ทีม

ประมวลภาพ

TOP