ตัวแทนหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชนะรางวัล Team Spirit ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์