ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะจากองค์กรพัฒนาสตรีอำเภอท่าศาลา