ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะจากองค์กรพัฒนาสตรีอำเภอท่าศาลา

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 โดยมีองค์กรสตรีอำเภอท่าศาลาจาก 10 ตำบล ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวต้อนรับและพูดคุย 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP