ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

อาจารย์และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 172 คน ศึกษาเรียนรู้เมืองจราจรจำลองและอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณื ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

TOP