ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่