ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มีโอกาสต้องไปงาน Walailak Expo 2017 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ออกอากาศสด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560