ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มีโอกาสต้องไปงาน Walailak Expo 2017 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ออกอากาศสด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560ขอเชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มีโอกาสต้องไปงาน Walailak Expo 2017 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ออกอากาศสด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการhttp://walailakchannel.wu.ac.th

ประมวลภาพ

TOP