ข่าวทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้แทนองค์กรสตรีอำเภอท่าศาลาจาก 10 ตำบล ในอำเภอท่าศาลา รวม 200 คน ในโอกาสพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา จัดร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

TOP