ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษาที่ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203, 0-7567-2208


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP