รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารกลาง จำนวน 9 อัตรา