ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชี้แจงเรื่อง การเรียนการสอนของของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่อง การเรียนการสอนของของสำนักวิชาแพทยศาสตร์แก่ผู้สื่อข่าว เนื่องด้วยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ลาออก เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง และเพื่อความเข้าใจตรงกันแก่ผู้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมในทุกแขนง ประมาณ 20 ท่าน ให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ได้ทราบประมวลภาพ

TOP