"งานวิจัยนักวิจัยศูนย์ FuNTech ขึ้นปกวารสารระดับโลก"