ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นพ.จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็น หลังเกิดเหตุกรณีข่าวอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ลาออก ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของชาติ ที่มีความมุมานะอุตสาหะ ตั้งใจเรียน เจริญรอยตามรุ่นพี่ที่จบไปแล้วซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นคุณหมอที่ได้รับการยอมรับและชื่นชม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี

เหตุการครั้งนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏจากข่าวที่ว่า "ได้มีกลุ่มผู้ปกครองและนักศึกษาจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กว่า 10 คน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนถึงการลาออกของทีมอาจารย์แพทย์" ซึ่งไม่ได้เป็นความจริง ไม่มีการร้องเรียนใดๆ จากนักศึกษาแพทย์ปี 2 และนักศึกษาทุกคนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนี้

ในช่วงท้าย รักษาการแทนอธิการบดี ได้ย้ำว่า ได้มีการสื่อสารพูดคุยกับอาจารย์ก่อนการลาออกแล้ว ซึ่งสุดท้ายยืนยันว่าจะลาออก มหาวิทยาลัยเคารพการตัดสินใจและสิทธิส่วนบุคคลของอาจารย์แต่ละท่าน และขอให้นักศึกษาเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยฯ จะมีอาจารย์แพทย์ที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้การผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์มีคุณภาพและศักยภาพในการออกไปรับใช้สังคมตามนโยบายการผลิตแพทย์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการผลิตแพทย์ตามความต้องการของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตอบสนองตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน

TOP