ขอเชิญชาววลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นการกุศลพิชิตเขาวัง 2...ปั่นเพื่อน้องโรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง" ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560