วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานกว่า 200 เรื่อง จาก 62 สถาบันทั่วประเทศ