ข่าวการศึกษา

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animationศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ CLM Graphic ปี 8 ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ร่วมอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation ใน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. (สามารถเลือกอบรมได้วันใดวันหนึ่ง) ณ ห้อง Self Access ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างสร้างการ์ตูนเคลื่อนได้ด้วยโปรแกรม Pivot Animation ซึ่งเป็นการสร้างการ์ตูนแบบง่าย ๆ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนต่อไป

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ โทร. 0 7567 3344 และ 062 062 0003 หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ห้องสมุดชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FaceBook Creative Land Walailak Expo รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://FaceBook Creative Land Walailak Exp

TOP