ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017” 24 มี.ค. –1เม.ย.นี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แถลงพร้อมจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย (29 มีนาคม 2560) ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ห้องมโนราห์ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆสนใจเข้าร่วมประมาณ 40 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 13 สำนักวิชา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,770 คน ระดับปริญญาโท 357 คนและปริญญาเอก 118 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมมาอย่างต่อเนื่องด้วย

ในโอกาสครบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 มีนาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ความก้าวหน้าของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องชาวภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลัก คือ งานมหกรรมวิชาการ“เปิดบ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ในฐานะประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป กล่าวว่า งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป จะมีการแบ่งพื้นที่จัดงานเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซน Royal Pavilion จะมีการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่วนในโซน Central Land จะเป็นมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านวลัยลักษณ์” มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักศึกษาของทั้ง 13 สำนักวิชา ตลอดจนลานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย Creative Land,Technology Land,Smart Farm Land,Ancient Land, Science and Digital Land,Sport Arena , Herb Garden, Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชนชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกิจกรรมสาธิตเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ กิจกรรมเรียนและเลียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการ เกษตรเพื่อชีวิตตามรอยพ่อ กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมนวัตกรรม 4.0 ไม้และ พอลิเมอร์ การประกวดทำอาหารและเลี้ยงกล้วยไม้ ตื่นตากับดูการทำงานของสื่อมวลชนกับการจำลองสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์พร้อมรถถ่ายทอดสดมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท การแสดงเทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์ไว้ทำหนัง AVatar ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ นิทรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ” ถ่ายภาพ 3 มิติ กับ Street Art กิจกรรมเยี่ยมชมและดาวน์โหลด Application โบราณสถานตุมปัง การสาธิตการปรุงอาหารและชิมเมนูอาหารจากสมุนไพร ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท้อปอีกด้วยในส่วนการสัมมนาและประชุมวิชาการในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry: ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 Active Learning : Classrooms of the Future การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน และการสัมมนาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ ส่วนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร การประกวดแข่งขันทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://expo.wu.ac.th/

ประมวลภาพ

TOP