ขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสามัคคี 25 ปี มวล. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์