ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสามัคคี 25 ปี มวล. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 25 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสามัคคี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น

คู่ที่ 1 ศิษย์เก่า พบ ศิษย์ปัจจุบัน
คู่ที่ 2 รวม มวล.และประชาคมนครศรีธรรมราช พบ สื่อมวลชน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725 หรือ 080-3829444

กำหนดการ

TOP