ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดงานประชุม Living Will and Palliative Care วันที่ 24 มีนาคม 2560 8.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

บัดนี้ มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ขอประกาศห้องประชุมและรายชื่อผู้ร่วมประชุม ดังนี้

8.00-8.30 ลงทะเบียน หน้าห้อง Home Theatre ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

9.00-12.00 น. ห้อง Home Theatre

13.00-15.00 Parallel Sessionข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Careรายละเอียดเพิ่มเติม : http://expo.wu.ac.th/index.php/2017-01-13-14-06-35/82-living-will-and-palliative

TOP