ประกาศรายชื่อผู้ร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care