25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ จัดงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ”