ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

Walailak Expo ขอเชิญประทับตรา Passport 8 ดินแดน เพื่อเป็นที่ระลึกและรับรางวัลเพื่อเป็น การบันทึกความทรงจำในการเยี่ยมชม 8 ดินแดน ของมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ ในงาน Walailak Expo 2017 ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานประทับตราลงในแผ่นพับพาสสปอร์ท (Passport Leaflet) เมื่อไปถึง Central Land, Technology Land, Science&Digital Land, Creative Land, Heath Mansion, Sport Arena, Herbal Garden, Ancient Land และมีสิทธิ์รับรางวัลดังนี้  • ประทับตรา 3 Land รับ เข็มกลัด Walailak Expo
  • ประทับตรา 6 Land รับสิทธิ์ สอยดาว Premium
  • ประทับตราครบ 8 Land รับรางวัลใหญ่

โดยผู้ร่วมงานสามารถรับ แผ่นพับพาสสปอร์ท เพื่อนำไปประทับตรา ได้ที่ Land ต่างๆ และสามารถรับรางวัลจากการประทับตรา 3-8 Land ได้ที่เต้นท์ กองอำนวยการ Central Land อาคารไทยบุรี


TOP