ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

Ancient Land : โบราณสถานตุมปัง พร้อมเปิดมิติการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและทดสอบระบบการนำชมโบราณสถานตุมปัง (Ancient Land) ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality) โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าชมโบราณสถานตุมปัง โดยได้เตรียมชุดอุปกรณ์โทรศัพท์ Smartphone แว่น VR สำหรับการชมโบราณสถานตุมปังแบบภาพสามมิติ พร้อมกับทีมยุวมัคเทศก์ที่จะให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปังที่สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ด้วยระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้เข้าชมโบราณสถานตุมปังสามารถดาวโหลด Application “AR_Tumpung” ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ OS และ Androidสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชม “โบราณสถานตุมปัง : Ancient Land” ได้ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๐๑๗ (Walailak Expo 2017) ในโซนกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โบราณสถานตุมปัง โดยมีรถบริการรับส่งจากอาคารไทยบุรี มุ่งหน้าไปสู่ โบราณตุมปัง รถออกบริการ เวลา ๐๙.๐๐ น., ๑๑.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น.,๑๕.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๖ หรือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP