ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่1-15 มีนาคม 2560 และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มีนาคม 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP