ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ ค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ” ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกี้ยว จำนวน 39 คน และคุณครู 3 คน ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยมีฐานความรู้ทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก่ การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และ สเลอปี้ (STEM) โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/photos/QbthCobrFabmyJjR9

TOP