ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครวอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ครั้งที่ 11/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2560 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ ผู้สมัคร จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์นี้

TOP