ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ ได้รับทุน มูลนิธิโทเรฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2559เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เดินทางไปรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มูลนิธิโทเรฯ (Thailand Toray Science Foundation: Science and Technology Research Grant) ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2559 จาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ด้วยงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อการผลิตน้ำมันของสาหร่าย Botryococcus braunii

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ttsf.or.th/winner2.php

TOP