พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ที่ม.วลัยลักษณ์