กำหนดการกิจกรรมงาน Creative Land : เรียนรู้และใช้ชีวิตแบบสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560