ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

กำหนดการกิจกรรมงาน Creative Land : เรียนรู้และใช้ชีวิตแบบสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

วันที่

เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ศุกร์ที่ 24 มีนาคม

09.30 – 12.00 น.

เต๊นส์กลาง

กิจกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ (D.I.Y) จากสิ่งของเหลือใช้

คุณกฤษณา, คุณสุวัฒน์
ศูนย์บรรณสารฯ
โทร.3356

เสาร์ที่ 25 มีนาคม

10.00 -16.30 น.

ห้อง self access ชั้น 3

กิจกรรม CLM Graphic ปีที่ 8 อบรม Animation โปรแกรม Pivot (กลุ่ม 1)

กลุ่มละ 30 คน

คุณธรณิศ
โทร.3307,
062-0620003
ศูนย์บรรณสารฯ

อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม

10.00 -16.30 น.

ห้อง self access ชั้น 3

กิจกรรม CLM Graphic ปีที่ 8 อบรม Animation โปรแกรม Pivot (กลุ่ม 2)

กลุ่มละ 30 คน

คุณธรณิศ โทร.3307,
062-0620003
ศูนย์บรรณสารฯ

จันทร์ที่ 27 มีนาคม

เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 09.00-11.00 น.

ห้อง e-testing 3-4

ศ.คอมพิวเตอร์

แข่งขันวาดภาพพระกรณียกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณณัฐรดา, คุณเจนจิรา  โทร.3424,3400
ศ.คอมพิวเตอร์

 

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

เริ่มการอบรม 09.30 น.

ห้องฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ค่ายแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ”

คุณณิรดา เพ็ชรคงทอง
ศ.คอมพิวเตอร์
โทร.3422

086-5946907

 

13.30 – 16.30 น.

ห้องระเบียงบรรณ 1

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน” สนุกสนานกับกิจกรรมวาดภาพและประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (กลุ่มที่ 1)

คุณเมษา
ศ.บรรณสารฯ

โทร.3310
081-538 0989

 

อังคารที่ 28 มีนาคม

13.30 – 16.30 น.

ห้องระเบียงบรรณ 1

การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน” สนุกสนานกับกิจกรรมวาดภาพและประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (กลุ่มที่ 2)

 

คุณเมษา
ศ.บรรณสารฯ

โทร.3310
081-538 0989

 

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.

เริ่มการแข่งขัน 09.00 น.

โถงกลาง อาคารคอมพิวเตอร์

ค่ายแข่งขันหุ่นยนต์ “นักประดิษฐ์น้อย ตามรอยพ่อ” (วันแข่งขัน)

คุณณิรดา เพ็ชรคงทอง

ศ.คอมพิวเตอร์
โทร.3422

086-5946907

พุธที่ 29 มีนาคม

10.00 – 12.00 น.

เต๊นส์กลาง

การแข่งขันต่อเลโก้ตามจินตนาการ (ประเภทอายุ 6-9 ปี)

คุณนริสา ศูนย์บรรณสารฯ
โทร.3311

 

13.30 – 15.00 น.

เต๊นส์กลาง

การแข่งขันต่อเลโก้ตามจินตนาการ (ประเภทอายุ 10-13 ปี)

คุณนริสา ศูนย์บรรณสารฯ
โทร.3311

 

09.30 – 16.30 น.

ห้อง Self Access

ศูนย์บรรณสารฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Infographic ด้วยตนเอง

คุณพิชัยยุทธ ศูนย์บรรณสารฯ โทร.3301

 

10.00 – 16.00 น.

ห้องระเบียงบรรณ 5

นำเสนอห้องเรียนอัจฉริยะรองรับการเรียนแบบ Active Learning และอุปกรณ์ Audio Video ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (รับจำนวน 15 คน)

 

คุณธรณิศ หาญใจ ศูนย์บรรณสารฯ โทร.3330

พฤหัสที่ 30 มีนาคม

09.30 – 16.00 น.

ห้องระเบียงบรรณ 1

สัมมนาเครือข่าย Thai MOOC และ OER

พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์

ศูนย์บรรณสารฯ
โทร. 3370

 

09.00 – 16.00 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สรรค์สร้างจินตนาการ Sensor Tool Kit ยุค Thailand 4.0

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.3450

ศุกร์ที่ 31 มีนาคม

09.30 – 12.00 น.

ห้องมินิเธียเตอร์

การบรรยายการศึกษาไทยกับการก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0

(รับจำนวน 80 คน)

คุณพิชัยยุทธ ศูนย์บรรณสารฯ โทร.3301

 

09.00 – 16.00 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สรรค์สร้างจินตนาการ Sensor Tool Kit ยุค Thailand 4.0

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.3450

เสาร์ที่ 1 เมษายน

 

(ไม่มีกิจกรรม)

  

*** หมายเหตุ***

-          ถนนคนเดิน/ตลาดเปิดท้ายสินค้า D.I.Y มีจัดจำหน่ายทุกวันบริเวณลานจอดรถ และ cover walkway ระหว่างศูนย์บรรณสารฯ – ศ.คอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.ของทุกวัน (ตลาดเปิดท้าย D.I.Y ไม่มีการจับจองพื้นที่ มาก่อนได้จับจองที่ก่อน)

-          ดนตรีในสวน มีทุกวัน

 

-          ศูนย์บรรณสารฯ และศูนย์คอมฯ จัดเวรมาประจำจุดกองอำนวยการ เพื่อ Stamp passport , แจกโบรชัวร์ชมงาน, นับคน ฯลฯ ศูนย์ละ 1 คน รวม 2 คน (บริเวณโรงจอดรถมีหลังคาข้างศูนย์คอมพิวเตอร์) 


TOP