ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

WALAILAK EXPO 2017 ขอเชิญชมพิธีเปิด ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

มหาวิทยาลักษณ์วลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซโป 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดง แสง สีเสียง พิธีเปิด ชุด “ตามรอยพ่อ สานต่อความดี 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของชมรม สำนักวิชาต่างๆ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 -22.00 น. พบกันได้ที่ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP