ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติจัดงานประชุมวิชาการ Living Will and Palliative care