ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ (D.I.Y) จากสิ่งของเหลือใช้ในงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017