ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ (D.I.Y) จากสิ่งของเหลือใช้ในงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ใน Creative Land ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ (D.I.Y) จากสิ่งของเหลือใช้ ในงานวลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 โดยมีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นางกฤษณา เสตพงศ์ บรรณรักษ์ศูนย์บรรณสารและการศึกษา หัวหน้ากิจกรรมหัตถกรรมการประดิษฐ์ (D.I.Y) จากสิ่งของเหลือใช้ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การประดิษฐ์ (D.I.Y.) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยตนเองและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยคุณกฤษณา เสตพงศ์ ได้ลงมือสอนและอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งการสอนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ การบูรหอม กรอบรูปแผ่นซีดี และแกนไวนิลลดโลกร้อน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บของที่ตนเองประดิษฐ์กลับไปเป็นที่ระลึกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ประมวลภาพ

ข่าวโดย : พฤศภาพร บุญธรรม
ภาพโดย : มัชฌิมา นาคสุข
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP