ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรสร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ E-Commerce ด้วยเวบสำเร็จรูป Word Press ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดการข้อมูลของสมาชิกในการซื้อสินค้า การจัดการสต๊อกสินค้า การจัดการข้อมูลหลังการขาย การจัดการข้อมูลการขนส่ง การจัดการทางด้านการเงินสำหรับกิจการ เป็นต้นรวมถึงเทคนิคในการปรับแต่งและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ พฤกษ์ ราศี

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
• บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250-1 e-mail: wu.surat@gmai.com
หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-wordpress1.php

TOP