ครบรอบ 25 ปี ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์ต่อเพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”