ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

อาศรมวัฒนธรรม จัดทำแอพพลิเคชั่น AR_ TUMPUNG เพื่อเข้ารับชมโบราณสถานตุมปังในรูปแบบเสมือนจริงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเยี่ยมชม Ancient Land : ย้อนเวลาสู่เมืองตุมปัง โดยภายในมีการจัดกิจกรรมเดินเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Augmented Reality เสมือนได้เข้าไปอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 18 ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1เมษายน 2560 ในงาน Walailak Expo 2017 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าร่วมชมโบราณสถานตุมปัง จะมีรถโดยสารเส้นทางสายสีเขียวซึ่งเป็นรถไม้สองแถว ให้บริการฟรี ซึ่งมีจุดบริการด้านหน้าอาคาร ไทยบุรี ไปส่งที่โบราณสถานตุมปัง โดยจะมีรถออกทั้งหมด 4 รอบ ในแต่ละวัน ได้แก่ เวลา 09.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. และ 15.00 น. ซึ่งโบราณสถานตุมปังเป็นโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนพื้นที่ กว่า 100 ไร่ และมีสถาปัตยกรรมทั้งสิ้น จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารหมายเลข 1 เป็นอาคารที่ก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส อาคารหมายเลข 2 ประกอบด้วยชั้นฐานเขียง ถัดขึ้นมามีชั้นฐานบัว อาคารหมายเลข 3 รูปแบบอาคารคล้ายเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ เป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ที่สุดใน 4 แห่ง อาคารหมายเลข 4 เป็นแนวอิฐสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อชนกับกับแพงแก้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ผ่านระบบ IOS และ Android ชื่อว่า AR_ TUMPUNG และรับชมโบราณสถานตุมปังในรูปแบบสามมิติ

นอกจากความน่าสนใจของโบราณสถานตุมปังที่ผู้เช้าชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานและโบราณวัตถุแล้ว ยังมีบริการเครื่องดื่มและขนมให้แก่ผู้ที่เข้าชมอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP