ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ขอเชิญชมนิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017ขอเชิญ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ Health Mansion หรือ นิทรรศการแห่งชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิทยาการสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งย่อย เป็น 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ หน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจมวลกระดูก หน่วยงานห้องปฏิบัติจุลพยาธิวิทยา หน่วยงานวิจัยอณูเวชศาสตร์และชีววิทยาของมะเร็ง หน่วยงานห้องปฎิบัติการโรคเขตร้อน หน่วยงานปฏิบัติการไวรัสวิทยา หน่วยงานศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพและนิทรรศการการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

ไฮไลท์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของนิทรรศการ Health Mansion คืองานวิจัยที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีหลากหลายหัวข้อ อาทิ การวิจัยเกี่ยวกับชีวโมเลกุล ความรู้เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลนับตั้งแต่ DNA,RNA และโปรตีน เครื่องมือ วัดและแสดงกระบวนการวิจัยอย่างง่ายกับสารชีวโมเลกุล การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิ ความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร พยาธิแบคทีเรีย พยาธิดอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดการ์ตูนวันพีช เพราะว่าในการ์ตูนวันพีชมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลาย มีสถาบันวิจัย มีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างครบครัน สื่อให้เห็นว่าในโลกของความเป็นจริงมีสถาบันวิจัยที่มอบสาระความรู้ให้แก่เยาวชนได้แบบในการ์ตูนวันพีช มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุก จำนวนมาก โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคอยร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ ความรู้ ในขั้นตอน การทดลองใช้เครื่องมือปฏิบัติการเฉพาะแต่ละด้านของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บอร์ดวิชาการเสริมความรู้ และเอกสารทางการแพทย์ที่แจกฟรี มีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดไว้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการHealth Mansion ได้ตั้งแต่วันที่24 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 มีรถคอยรับส่งไปยังพื้นที่การจัดงานโซนอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ต้นไม้ของฝากที่ระลึกมากมายอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายอธิยุต ปานมณี นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นางสาวภรณ์กนก เลิศไกร นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP