ขอเชิญชมนิทรรศการแห่งชีวิต Health Mansion ในงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017