ผลงานเดือนสิบ 2 (Deunsib 2) ของนายศิริชัย เพ่งพินิจ คว้ารางวัลชนะเลิศของการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล.....ใต้” เนื่องในงานวลัยลักษณ์เอ็กต์โป 2017