ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 จัดกิจกรรม CLP Graphic อบรม Animation โปรแกรม Pivot ปีที่ 8

วันนี้ (25 มีนาคม 2560) ที่ Creative Land : เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม CLP Graphic อบรม Animation โปรแกรม Pivot ปีที่ 8 ให้แก่เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยบรรยากาศภายในห้องอมรมวันนี้ มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานนายธรณิศ หาญใจ นักเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรการอบรม Animation โปรแกรม Pivot เล่าว่า การอบรมในโครงการ CLP Graphic จัดมาเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยวัตถุประสงค์หลัก คือการปูพื้นฐานโปรแกรมสำหรับเด็ก ให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปต่อยอดในการเรียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต่อไปได้ โดยจัดอบรมในทุกๆ ปี ในแต่ปีจะมีการอบรมที่แตกต่างกัน โดยปีนี้จะเป็นการอบรม Animation โปรแกรม Pivot โดยเปิดอบรม 2 วัน คือวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560

เนื้อหาในการอบรม อาทิ การรู้จักโปรแกรม, การขยับตัวก้างให้เป็น Animation, Save Animation, สร้างตัวก้างตามใจเรา, การนำฉาก (พื้นหลัง) มาใช้, วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม, วิธีการใส่เสียงในงาน และ Story Boardเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเข้าอบรมได้ที่ ห้อง Self Access ชั้น 3 อาคารบรรณสารและการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับเข้าอบรมวันละ 30 คน

ข่าวโดย : พฤศภาพร บุญธรรม
ภาพโดย : มัชฌิมา นาคสุข
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP