วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 จัดกิจกรรม CLP Graphic อบรม Animation โปรแกรม Pivot ปีที่ 8