มหัศจรรย์สาหร่ายสไปรูลิน่า จากแผงโซล่าเซลล์ครั้งแรกในงาน WALAILAK EXPO 2017