อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญร่วมงาน “สมุนไพรเพื่อชีวิต ตามรอยพ่อ” ใน Zone Herbal Garden งาน Walailak Expo 2017