ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะชม สตูดิโอจำลอง โซน “ Science and Digital Land ” ในงาน Walailak Expo 2017

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะชมสตูดิโอจำลอง ในโซน “ Science and Digital Land เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ในยุคดิจิทัล ” ในงาน Walailak Expo 2017 ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2560หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลอง โดยเป็นการจำลองสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ เสมือนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนและการทำงานในรูปแบบของสื่อมวลชนอย่างจริงจัง โดยภายในสตูดิโอจำลอง มีทั้งการผลิตรายการสด ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การนำเสนอผลงานซึ่งเป็นผลผลิตของนักศึกษา รวมทั้งยังมีรถถ่ายทอดสดมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท พร้อมกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยนอกจากนี้ ในโซนของ “ Science and Digital Land ” ยังมีกิจกรรมของหลักสูตรอื่นๆ ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ รวมทั้งยังมีการรับสมัครนักศึกษาภายในงาน ซึ่งโซน “ Science and Digital Land ” ตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถขึ้นรถสายสีส้ม บริเวณอาคารไทยบุรี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.informatics.wu.ac.th และ www.expo.wu.ac.th

ประมวลภาพ

ข่าวโดย : มัชฌิมา นาคสุข
ภาพโดย : พฤศภาพร บุญธรรม
นักศึกษาช่วยงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP