นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะชม สตูดิโอจำลอง โซน “ Science and Digital Land ” ในงาน Walailak Expo 2017