ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

Sport Arena ขอเชิญชม มหกรรมกีฬา 25 ปี ม.วลัยลักษณ์

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โซน Sport Arena ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเฉลิมฉลองกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เทนนิส และแบดมินตัน โดยมีกำหนดการแข่งขันดังนี้


วันที่ 25-28 มีนาคม 2560 แข่งขันวอลเลย์บอล ณ อาคารกีฬาในร่ม
วันที่ 28 มีนาคม 2560 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ณ อาคารพลศึกษา
วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 การแข่งขันแบดมินตัน ณ อาคารกีฬาในร่ม
วันที่ 1-2 เมษายน 2560 แข่งขันเทนนิส ณ สนามเทนนิส

Sport Arena เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายในด้านกีฬา นั่นคือ กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการยกระดับศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นศูนย์กีฬาที่มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นที่รู้จักและเป็นศูนย์กีฬาชั้นนำของภาคใต้ตอนบน

นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาใน Sport Arena แต่ละประเภทจะจัดในวันและเวลาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าชมอย่างทั่วถึง

ข่าวโดย นางสาวฐิติมา ภิรมย์รส นักศึกษาช่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์


TOP