สุดประทับใจ! พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในงาน Walailak Expo 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ”