ข่าวเด่น

สุดประทับใจ! พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในงาน Walailak Expo 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในงาน Walailak Expo 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้การแสดง แสง สี เสียง ชุด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความดี 25 ปี วลัยลักษณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

บรรยากาศภายในงาน Walailak Expo 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ” ในช่วงค่ำของวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และประชาชนจำนวนมาก ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความดี 25 ปี วลัยลักษณ์” โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแสดง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2535 โดยได้ดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวหน้ามาเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน ในโอกาสครบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันชื่นชมในความสำเร็จและศักยภาพในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ในงาน Walailak Expo 2017 “ตามรอยเท้าพ่อ” ในค่ำคืนนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะได้แสดงความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเปิดบ้านให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและนิทรรศการผลผลงานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ตลอด 25 ปีที่ผ่านมาจากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แก่ นางกอบสุข อรชร ผู้ควบคุมการแสดง กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงจากชมรม เชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์จากนักศึกษาชมรม WU Band และการแสดงชุด “มโนราห์วลัยลักษณ์” เป็นการแสดงชุดสุดท้าย รวมนักแสดงกว่า 200 คนที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์การแสดงสุดประทับใจในค่ำคืนนี้ข่าวและภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP