ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

สำนักงานปศุสัตว์ นครศรีฯ จัดประกวดแพะ ณ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประกวดแพะในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณงานเกษตรแฟร์ บูทฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินประกวดแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้รับเกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแพะในวันนี้ โดยมีการจัดแบ่งประเภทการประกวด ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ แบ่งตามสายพันธุ์ แบ่งตามเพศ แบ่งตามอายุ และแบ่งตามกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นแพะประเภทพันธุ์เนื้อพันธุ์แท้ กลุ่มที่สองเป็นแพะประเภทลูกผสมแพะพันธุ์เนื้อ กลุ่มที่สามเป็นแพะประเภท Grand champion (แกรนด์ แชมป์เปี้ยน) แพะเนื้อ และกลุ่มที่สี่เป็นแพะประเภทพันธุ์นม ซึ่งทั้ง 4 กลุ่ม จะแบ่งเป็นเพศผู้เพศเมีย ประเภทฟันน้ำนมและฟันแท้

ส่วนในเรื่องของเกณฑ์กติกาแบ่งเป็น 3 ข้อ 1.จะดูที่ลักษณะพันธุ์ว่าตรงตามสายพันธุ์หรือไม่ 2. ดูลักษณะของรูปร่างทั่วไป 3. ดูตามผลผลิตที่ได้จากแพะ อาทิ ถ้าเป็นแพะนมก็จะดูว่าให้น้ำนมดีหรือไม่ ถ้าเป็นแพะเนื้อ ก็จะดูว่าให้เนื้อดีหรือไม่ การประกวดในครั้งนี้ มีรางวัลทั้งหมด 2 ประเภท ประเภทแรกรางวัลการประกวดแพะ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลประเภทที่สอง Grand champion เงินสด 2,000 พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ Grand champion และเกียรติบัตร

คุณเคียง ใยทอ เจ้าของฟาร์มแพะเคียงตะวัน ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับฟาร์มแพะเคียงตะวัน มีแพะทั้งหมด 180 กว่าตัว และเน้นเลี้ยงแพะเนื้อเป็นหลัก แต่การประกวดแพะครั้งนี้ทางฟาร์มได้นำมาประกวด 3 สายพันธุ์ จำนวน 7 ตัว ดังนี้ พันธุ์บอร์เนื้อแท้ พันธุ์ลูกผสมเนื้อ และพันธุ์แองโกลนูเบี้ยน ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์ที่นำมาแข่งขันวันนี้ ได้ผ่านเวทีการประกวดหลากหลายเวที โดยคุณเคียง ได้กล่าวอีกว่า ก่อนที่จะมีการแข่งขันประมาณ 4 เดือนก่อนหน้า เราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันเพื่อให้ตรงกับแต่ละประเภทของแพะ ต่อจากนั้นบำรุงและดูแลแพะด้วยสูตรอาหารที่เป็นหญ้าผสมกับ TMR (ทีเอ็มอาร์) ซึ่งเป็นสูตรที่ทางฟาร์มคิดค้นขึ้นเอง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จากเครือข่าย – ชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราช ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางด้านปศุสัตว์ “ปศุสัตว์รวมใจ ก้าวไกล ตามรอยพ่อ” การแข่งขันวิ่งแพะ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมนูอาหารจากแพะ อุปกรณ์เลี้ยงแพะ และอีกมากมาย

ประมวลภาพ

จิตติมา วงศ์น้อย เขียนข่าว

กมลทิพย์ บูลภิบาล ถ่ายภาพ

พิมพ์ชณก เลขอาวุธ ถ่ายภาพ

TOP